• top1
 • top3
 • top2

SZKOLENIE


Szkolenia
Informacja
Doradztwo
Projekty unijne
Rekrutacja i Selekcja
Zatrudnianie niepełnosprawnych
Ochrona środowiska
Arbitraż i Mediacja
Eksport
Speed Business
Legalizacja dokumentów
Targi
Wynajem sali szkoleniowej
ReklamaPobierz ofertęSerwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Wspieramy przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska poprzez wskazanie zobowiązań oraz sposobów ich uregulowaniaPrzeprowadzamy audyty środowiskowe mające na celu określenie prawnych zobowiązań przedsiębiorstwa związanych z jego funkcjonowaniem w środowisku oraz kosztów działań mających na celu doprowadzenie do stanu zgodnego z wymaganiami formalno-prawnymi. Audyt środowiskowy realizowany jest poprzez:
 • weryfikację udostępnionej dokumentacji
 • analizę decyzji administracyjnych
 • wizję lokalną na terenie firmy
 • szczegółowe zaznajomienie z przedmiotem działalności
 • konfrontację zebranych wiadomości z relacjami kompetentnych osób z Firmy
 • opracowanie sprawozdania z audytu
Przeprowadzamy audyty opakowaniowe, czyli przegląd środowiskowy pod kątem realizacji zobowiązań wynikających z wprowadzania towarów w opakowaniach na rynek. Audyt opakowaniowy obejmuje:
 • właściwe zdiagnozowanie opakowań obciążonych obowiązkiem odzysku i recyklingu
 • ustalenie sposobu ich poprawnego ewidencjonowania
 • optymalny sposób zapewnienia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu
 • zakres sprawozdawczości, terminowość i weryfikację danych przyjętych do sporządzenia sprawozdań: OŚ-OP1, OPAK-1, OPAK-2, OPAK-3
Przygotowujemy:
 1. raporty oddziaływania na środowisko
 2. karty informacyjne przedsięwzięcia
 3. wnioski o uzyskanie pozwolenia na emisję gazów i płynów do powietrza
 4. zgłoszenia instalacji niewymagającej pozwolenia
 5. wnioski o pozwolenie wodnoprawne
 6. wnioski o pozwolenie na wytwarzanie, zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów
 7. ewidencje odpadów

Sporządzamy:
 1. roczne sprawozdania o odpadach
 2. sprawozdania z opłat za korzystanie ze środowiska (do końca marca 2017 za rok 2016)
 3. raporty KOBIZE (do 28 lutego 2017)
 4. sprawozdania z opłaty produktowej OŚ-OP1, OPAK-1, OPAK-2, OPAK-3
 5. sprawozdania do Głównego Urzędu Statystycznego, np. G-06

Przygotowujemy dokumenty do kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Urzędu Marszałkowskiego oraz realizujemy zarządzenia pokontrolne.

Zdjęcie: Wspieramy przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska poprzez wskazanie zobowiązań oraz sposobów ich uregulowania Zdjęcie: Wspieramy przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska poprzez wskazanie zobowiązań oraz sposobów ich uregulowania

bene

Oferta dla członków
Baza firm członkowskich
Przystąp do RIPH (deklaracja on-line)