• top3
  • top2
  • top1

ukraina


Szkolenia
Informacje
Biznesplany
Projekty unijne
Wdrożenia RODO
Legalizacja dokumentów handlowych i eksportowych
Pożyczki unijne - przygotowanie dokumentów
Konferencje
Ośrodek Mediacji
WIelkopolski Sąd Arbitrażowy
Wynajem sali szkoleniowej
Wirtualne Biuro PP34Pobierz ofertę


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków

Ścieżka SMART Priorytet 1 „Wsparcie dla przedsiębiorców” Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Krótki opis działania
Kompleksowe wsparcie działalności mikro- małych i średnich przedsiębiorstw,
w szczególności wzmacnianie zdolności badawczo – rozwojowych i wdrażania innowacji opartych na wynikach prac B+R. Ponadto możliwe jest wsparcie zielonej i cyfrowej transformacji przedsiębiorstw, promocji zagranicznej produktów (towarów i usług), ochrony własności przemysłowej i podnoszenie kompetencji pracowników.

Ścieżka SMART to jeden projekt, który może składać się z maksymalnie 7 modułów.
Projekt obowiązkowo powinien obejmować co najmniej jeden z modułów: B+R lub
Wdrożenie innowacji. Pozostałe moduły tj. Infrastruktura B+R, Cyfryzacja, Zazielenienie przedsiębiorstw, Kompetencje, Internacjonalizacja mają charakter fakultatywny. Realizacja modułów może być ze sobą powiązana lub mogą być realizowane niezależnie.

Jak i kiedy składać wniosek o dofinansowanie
Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (link) dostępnego na stronie internetowej PARP w terminie:
od 21 lutego 2023 r. do 12 kwietnia 2023 r. godz. 16:00

Kto może się ubiegać o dofinansowanie
Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

Obszar geograficzny
Cała Polska

Na co można otrzymać dofinansowanie
• prowadzenie prac B+R wraz kosztami personelu i infrastruktury badawczej,
• maszyny i urządzenia,
• materiały i roboty budowlane
• wartości niematerialne i prawne,
• nieruchomości,
• usługi doradcze, w tym wspierające innowacyjność,
• inwestycje związane z ochroną środowiska,
• szkolenia,
• promocja produktów za granicą,
• ochrona praw własności przemysłowej.

Ogłoszenie onaborze:
https://feng.parp.gov.pl/storage/grants/documents/743/20230207_Ogloszenie_naboru.pdf

Chcesz dowiedzieć się więcej? Potrzebujesz pomocy przy sporządzeniu dokumentacji?
Zachęcamy do kontaktu z Biurem Izby, w celu umówienia się na spotkanie z naszym doradcą!
OFERTY PRACY

Oferta dla członków
Baza firm członkowskich
Przystąp do RIPH (deklaracja on-line)